Skip to main content Skip to page footer

pdf-Format - Vokabeln       Karten zur Anabasis


Relief am Grabmal des Dareios II. mit Kriegern, die ihre Abzeichen zeigen 

Deklination des Duals

 

m./n. – f. 

o-Dekl.

a-Dekl.

3. Dekl.

3. Dekl. (semivokal.)

 

beide

die beiden Brüder

zwei Seelen

die zwei Hände

beide schönen Städte

Nom./Akk.

ἄμφω

τὼ ἀδελφώ

δύο ψυχά

τὼ χεῖρε

καλὰ/ καλὼ πόλει < πόλεØε

Gen./Dat.

ἄμφοιν – ἄμφαιν

τοῖν ἀδελφοῖν 

δυοῖν ψυχαῖν

τοῖν χειροῖν

καλαῖν/ καλοῖν πολέοιν < πολέØοιν

Der Artikel ist einendig (τώ, τοῖν), das Adjektiv wird ein- oder zweiendig gebraucht καλά, καλαῖν oder καλώ, καλοῖν.

I Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτεροςδὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. 
2 ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε· Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. 
3 ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστηεἰς τὴν βασιλείανἈρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι[1] αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεταικαὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν[2]· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 
4 ὁ δ’ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεταιὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται[3], βασιλεύσειἀντ’ ἐκείνου. Παρύσατιςμὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην. 
5 ὅστις δ’ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέωςπρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς[4] ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλουςεἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ’ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. 

 

 


[1] Formen des Optativs: λύ-οιμι, λύ-οις, λύ-οι, λύ-οιμεν, λύ-οιτε, λύ-οιεν 
   von εἶναι: εἴην, εἴης, εἴη, εἴην, εἴημεν/εἶμεν, εἴητε/εἶτε, εἴησαν/εἶεν,  – nach Vgght im NS: ind. Rede

[2] ὡς + Part. Fut. „um zu + Inf.“ 

[3] ἢν δύνηται = ἐὰν δύνηται = εἰ ἂν δύνηται “wenn er könne“ - δύνηται ist Konjunktiv

[4] οὕτω διατιθείς (Part.Pr.A von διατίθημι) „so eingestellt/ mit solcher Einstellung“